1001 FORTÆLLINGER OM DANMARK

Ribe Skt. Katharinæ Kloster

Det synkende kloster

Donkraft i Skt. Katharinæ Kloster
FOTO: Johnny Grandjean G
Se alle billeder (3)

Skt. Katharinæ Kloster i Ribe var i middelalderen beboet af dominikanerbrødre, også kaldet "sortebrødre". Klosteret blev oprettet i 1228. Dominikanerne var en orden af tiggerbrødre, der ikke måtte eje gods og skulle ernære sig ved tiggergang. Deres primære opgave var at prædike og tage imod skriftemål. Efter Reformationen i 1536 blev klosterkirken omdannet til sognekirke og selve klosteret til hospital. I dag fungerer klosteret som en slags plejehjem. Østfløjen blev revet ned i 1600-tallet, men ellers er der tale om et af Danmarks bedst bevarede middelalderklostre.

  1. 1 fortælling
  2. Se på kort
  3. Endnu ingen bidrag

Kloster hævet med donkraft

Skt. Katharinæ Kloster ligger tæt på Ribe Å. Så tæt, at da en efterårsstorm i 1532 fik åen til at gå over sine bredder, kunne brødrene fange fisk inde i klostergangen. Klosteret er nok bygget for tæt på åen, for byggegrunden er så blød, at klosterkirken synker. De to første kirker sank så meget, at de måtte ombygges allerede i middelalderen. I 1918-32 måtte en ny stor restaurering redde den tredje Katharinakirke (der er fra 1400-tallet). Man kan stadig se, hvordan murstensskifterne i kirkens nordmur hælder nedad. I et kælderrum under koret kan man se en donkraft indmuret i væggen. Den blev brugt til at hæve den gamle klosterkirke ved restaureringen.

GÅ TIL DET NORMALE WEBSTED