1001 FORTÆLLINGER OM DANMARK

Søborg Sø

Trægt tørlægningstempo

Søborg Sø enestående landvindingsdesign
FOTO: Kort & Matrikelstyrelsen
Se alle billeder (1)

Den tørlagte Søborg Sø ligger 5 km syd for Gilleleje. Søbunden ligger kun 1 meter over havet og består af seks meter tykke lag af fed dyndjord, med spor efter fjordstadier fra Stenalderhavet. Tørlægningen er foregået i mange faser. Den påbegyndtes 1795-1803 med gravning af en kanalforbindelse til Gilleleje Havn. Kanalen kunne ikke tørlægge området, der endnu henlå som morads med søen ”Klaringen” på det dybeste sted. I 1872 købte grev C.E. Frijs søen og finansierede frem til 1887 en fornyet tørlægning, der blev projekteret af kulturingeniør P. B. Feilberg og som endnu præger søens enestående ”landvindingsdesign”. En udstykningsforening opkøbte området i 1915 og solgte de 237 parceller til de omkringboende lodsejere. I 1945-47 blev pumpestation opført i nord og den vestlige landkanal gravet. I 1990'erne er der gennemført endnu en jordfordeling blandt ca. 60 ejere.

  1. 1 fortælling
  2. Se på kort
  3. Endnu ingen bidrag

GÅ TIL DET NORMALE WEBSTED