De Danske Spritfabrikker

I 1931 byggede De Danske Spritfabrikker et anlæg i det centrale Aalborg. Fabrikkens udforming blev fra begyndelsen udtænkt som et led i markedsføringen af det færdige produkt - snapsen. Arkitekt Alfred Cock-Clausen tegnede fabrikken, der er et hovedværk i dansk fabriksarkitektur.

De Danske Spritfabrikker

Your flash plugin version does not match the required version 9.0.0 for this website. Please go to http://www.adobe.com/shockwave/download/

SNAPS. Spritfabrikkens udforming blev fra begyndelsen udtænkt som en markedsføring af det færdige produkt - snapsen. Hør design direktør, Henning Larsen Architects, Louis Becker fortælle om den smukke fabrik.

Livets vand i Aalborg
Udover den store cementfabrik Aalborg Portland er Aaalborg nærmest blevet synonym med 'livets vand' - snapsen.

Den aalborgensiske snaps kunne fremstilles uden den ildelugtende og giftige fusel.

Det var i Hovedstaden at snapsen blev drukket mest og af flest. Og det selvom hovedparten af den danske spritproduktion var placeret hos De danske Spritfabrikker i Aalborg.

Spritfabrikken i Aalborg ligger nær ved både jernbanen og havnen. Den blev opført 1929-1931, som erstatning for to ældre anlæg. Indførelsen af spiritusafgiften i 1917 havde medført en markant koncentration i branchen, og det samlede salg i Danmark var blevet reduceret voldsomt.

Hjemmemarkedet er bedst
De Danske Spritfabrikker, som opførte fabrikken i Aalborg, var et af de selskaber, hvor finansfyrsten C.F. Tietgen var aktiv ved etableringen. Det blev grundlagt i 1881. Målet var at samle flere mindre brænderier og starte en eksport til Spanien og Frankrig.

Selskabet kom imidlertid hurtig til at samle sig om hjemmemarkedet. Af de 206 brænderier, der eksisterede ved etableringen af selskabet, var seks tilbage i 1923. De var alle ejet af De Danske Spritfabrikker, som samtidig fik eneret på fremstillingen af gær og sprit i Danmark, en position der blev opretholdt frem til 1973, hvor Danmark blev medlem af EF.  

Den aalborgensiske snaps lavet på Spritfabrikken kunne fremstilles uden den ildelugtende fusel

Brandet opbygges
Spritfabrikken i Aalborg er et eksempel på en virksomhed, som i 1920'erne indførte et samlet designprogram for alle dens bygninger, skilte, emballage og vogne. Målet var "en diskret, men sikker reklamevirkning", at spare tid og penge ved al projektering af nye fabrikker, samt at gøre kontrollen og eftersynet med arbejdets udførelse sikrere og lettere. Nye bygninger skulle males røde og der blev udarbejdet faste retningslinjer for, hvordan alt fra dørkarme til håndtag skulle se ud. Man mente, at designet ville give ”indtryk af virksomhedens størrelse og samtidig en følelse af solidaritet og orden.”

Designprogrammet og standardiseringen er typisk for perioden, og er et eksempel på, hvordan en metode udviklet i forbindelse med produktion bliver efterlignet indenfor andre områder - i dette tilfælde design.

Målet var "en diskret, men sikker reklamevirkning"

Tysk inspiration
Arkitekten bag fabrikken var Alfred Cock-Clausen, der opførte fabrikken med de foreskrevne røde farve i røde teglsten.

Firmadesignet omfattende alt fra etiketter til bygninger og inspirationen fik arkitekten fra AEG i Berlin, den store fabrikant af elmotorer, der havde ansat arkitekten Peter Behrens som chefdesigner i 1907.  

Spritfabrikken er sammen med kraftcentralen på Carlsberg et hovedværk i dansk fabriksarkitektur ved overgangen fra nyklassicisme til funktionalisme.  

Den store æder de små
De danske Spritfabrikker i Aalborg repræsenterer den koncentration, der skete blandt brænderierne under industrialiseringen, hvor mange små virksomheder blev udkonkurreret af et stort aktieselskab. Det skete i mange brancher, men er særlig tydeligt blandt brænderierne.

De Danske Spritfabrikker er i dag ejet af franske Pernod Ricard, der er verdens andenstørste vin- og spiritusvirksomhed. Virksomheden anvender i dag navnet "De Danske Spritfabrikker" som brand og paraplynavn for de danskproducerede snapse- og bitterprodukter, herunder Aalborg Akvavit og Gammel Dansk, og er under dette navn registreret som Kongelig Hofleverandør.

Sidst opdateret: 22.03.2011

Billedserie

Nationalt industriminde

Spritfabrikken i Aalborg er er udpeget som nationalt industriminde fordi det:

• er et hovedværk i dansk fabriksarkitektur

• er et tidligt eksempel på branding via et bevidst gennemført designprogram

• er et stort aktieselskab, der under industrialiseringen formåede at slå alle mindre konkurrenter af banen

Industrierne i bogform

De 25 fantastiske industriers historie er foreviget i bogform og udkommet på Gads Forlag.

Køb bogen online her

Tidslinie De Danske Spritfabrikker

1881
DDSF grundlægges
1881 - DDSF grundlægges
1881

DDSF grundlægges

De Danske Spritfabrikker A/S dannes med en aktiekapital på 3 millioner kroner.
1931
Et brand opbygges
1931 - Et brand opbygges
1931

Et brand opbygges

De Danske Spritfabrikkers fabriksanlægs udseende i Aalborg blev fra begyndelsen udtænkt som en markedsføring af det færdige produkt – snapsen. Et omfattende designprogram blev derfor efter tysk forbillede udarbejdet og nøje fulgt.