Nibstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100101-36

Fredningsnr.
08138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 m. Højens sydøstlige trediedel bortgravet. Grav- ning i top. Græsklædt. Beplantning fældet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 65' i Diam. 11' h; udgravet i den östlige Del ved en c 5' dyb Fordybning.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en anseelig Høj, 3,5-4 M. h. Over Halvdelen er borttaget ved en bred Gravning fra Ø. og S. indover Centret. Beplantet. - Sydlig herfor har den ældre Beretn. en Højtomt.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den omtalte højtomt er måske identisk med nr. 47 i Bahsons beskrivelse fra 1884 (se sb. 0).

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 20 m. Højens sydøstlige Trediedel bortgravet. Gravning i Top. Græsklædt. Beplantning fældet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig høj stormfældet, gentilplantet plantage (løv-). Enkelte ældte ege og bøge på højen. Ingen ind/udsigt til fortidsmindet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)