Pukkelhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100101-38

Fredningsnr.
08137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Østlige af "Pukkelhøje", 3 x 25 m., ret velbevaret med affla- det top. I syd tilgroede afgravninger. N-foden afgravet. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 75" i Diam. 10' h; Gravninger i Overfladen.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelsen af nr. 49 og 50 (= sb. 38 og 39) var oprindelig byttet om i teksten.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Pukkelhøje", 3,0 M. h., 22 M. br. I Top en mindre Sænkning. 1/2 M. d. Søndre Side er skraat afgravet ca. 14 M. br., 2/3 M. d. Østre Side staar med ret stejl Brink. Der ses nogle opr. jorddækkede Randsten, 2/3 M. store. Fod let afpløjet. - Søgtes fredlyst 1908. Højt beliggende; Formen flad.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østlige Høj af "Pukkelhøje", 3 x 25 m. Ret velbevaret med affladet Top. I Syd tilgroede Afgravninger. Nordfoden afgravet. Græsklædt i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager. Velbeliggende.

Litteraturhenvisninger  (0)