Asnæs Forskov
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030110-325

Fredningsnr.
322084

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
beretning
Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Skovene på Asnæs sydvest for Kalundborg gemmer på hele 100 gravhøje fra bronzealderen. For over 3000 år siden var hele næsset et åbent og opdyrket landskab, men nu er Asnæs tydeligt delt op i henholdsvis skov og marker. Skovens træer har reddet en masse fortidsminder fra at undgå nedpløjning, og man kan derfor i dag finde et væld af gravhøje og spor efter gamle oldtidsmarker. Et af de ældste fortidsminder, der er på Asnæs er en langdysse, der stammer fra den tidlige del af bondestenalderen (ca. 3500 f.Kr.) Den sydlige del af dyssen er styrtet i havet pga. kysterosion. Kalundborg Museum har udgravet den mest truede del af langdyssen, der i dag er delvist restaureret.
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Højen måler ca 6,5 x 22 m (incl. randsten) og er ca 1 m høj. Orienteret i NNØ-SSV. I den nordlige kortside 3 meterstore randsten, i den østlige langside 16 og i den vestlige langside 11. Dyssens sydligste del er skredet i havet. En del mindre sten ses på selve højen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (15)
1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 520/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, N-S, svag afvigelse til Ø-V. 22 x 4 m, ca 2,5 m h. Jævnt hvælvet. 29 randsten synlige. Ingen spor af kammer på højen. De sydlige 4 m bevokset med tæt tjørnekrat, heri ses et tilvokset hul på ca 2 m i diam. i højen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret NNØ-SSV. Bredde mellem randstenene 4,5 m., incl. disse 6,5 m. I den N-lige kortside 3 meterstore randsten, i den Ø-lige langside 16 og i den V-lige langside 11 randsten. Dyssens sydligste del er overdækket med et uigennemtrængeligt tjørnekrat. En del mindre sten ses på selve højen. Højen er bevokset med ældre ege- og bøgetræer samt i S af nævnte tjørnekrat. Desuden græs og mos. I ældre løvskov (eg), i strandbrink. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1986 Museal restaurering
Journal nr.: F550-932
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdyssen var udsat for nedstyrtningsfare. Den nordlige del forblev urørt. Midten af højen blev fuldstændigt restaureret og rekonstrueret. Manglende randsten blev hentet fra stranden. Andre blev rettet op eller genrejst. Tørmurene blev genopført. Den sydlige del af højen var i nedstyrningsfare grundet kysterosion. Her fandt man en rammegrav der blev totaludgravet og restaureret, mens selve langdyssen ikke blev genopført. Langdyssen blev ryddet for krat og træer, arealet udenfor randstenene blev planeret og tilsået med græsfrø. Se beretning. Litteratur: Journal of Danish Archaeology 7, 1988, s. 40-52.

1986 Museal udgravning
Journal nr.: 1/86
Kalundborg Museum
Undersøgelse af erosionstruet megalitanlæg.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2766
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 520/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 520/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 520/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: F550-932
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2766
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Højen måler ca. 6,5 x 22 m (incl. randsten) og er ca. 1 m høj. Orienteret NNØ-SSV. I den nordlige kortside 3 meterstore randsten, i den østlige langside 16, og i den vestlige langside 11. Dyssens sydligste del er skredet i havet. En del mindre sten ses på selve højen. I skov.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 520/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forlængelse af KAM's udgravning af den sydlige del af langdyssen, der var udsat for nedstyrtningsfare, etableredes et samarbejde mellem KAM og FFF omkring en restaurering og rekonstruktion af den udgravede del af dyssen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0009
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)