Lerchenborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030110-327

Fredningsnr.
322087

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af langdysse omfattende 15 randsten på oprindelig plads, stående på række over en omtrent vest-øst-gående strækning på 13 meter. De rejste sten er op til en meter høje og vender deres mest plane flade mod nord. Mod vest yderligere to sten og mod øst fire sten i forstyrret position. Den ene af de østlige sten har mærker efter sprængning ved boring og brug af sprængstof. Fortidsmindets samlede længde inklusive sten i forstyrret leje er 21 meter. Stenene i uforstyrret position står ca. 1½ meter fra toppen af den gamle, for længst tilgroede kystskrænt.
Undersøgelsehistorie

1974 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formentlig rester af næsten helt ødelagt langdysse.

2006 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Rest af langdysse. 15 randsten fra nordlige langside står på oprindelig plads, over en strækning på 13 meter. Mod vest yderligere to sten og mod øst fire sten i forstyrret position. Fortidsmindets samlede længde 21 m. Ligger i krat umiddelbart ovenfor kystskrænt. Placering på kortet er usikker. Ned over skrænten er tilsyneladende for mange år siden kastet jord med enkelte flintafslag – muligvis udrømmet højfyld.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

undermineret sten, set fra NØ
oversigt, set fra ØSØ
oversigt, set fra VNV
oversigt, set fra vest