Asnæs Vesterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030110-340

Fredningsnr.
322091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tinglysningsdokument lyst 1985-12-05 med fredningsnummer 3219:16. 2017-05-31 er afsætningen ændret, så højen har fået nyt fredningsnummer 3220:91 ****************************************************************** Høj, ca 1 m høj, 12 x 14 m i diameter. Ved den sydøstlige højfod ses en ca 0,5 x 1 x 1,5 m stor sten. Den nordlige højfod og side er ujævn af udgravninger.
Undersøgelsehistorie  (7)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ny tinglysning. Umiddelbart N for 32200009 ses en mindre høj, der antager en regelmæssig kuplet form. Ved S-højfod ses en stor sten ca. 1,5 x 1,0 m., 0,5 m. over jordoverfladen. På stenen ses antydninger af små skålgruber. (Nok ikke skålgruber. M.B.). Hen over højen vokser 20-30 årige graner. MLB 30.04.1985: Høj, ca. 1,4 x 12,0 m. Beliggende 3-4 m. N for 3220:9 på en bakke, der skråner nedad mod V og N. Den nordlige højfod og -side er ujævne af udgravninger. Foto fra Ø, NØ, NV og NNV. (Film 12, billede 18-21). Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2696
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2696
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1 m høj, 12 x 14 m diameter. Ved den sydøstlige højfod ses en ca. 0,5 x 1 x 1,5 m stor sten. Den nordlige højfod og side er ujævn af udgravninger.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Asnæs Vesterskov, hovedafd. 1, afd. 16d.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)