Nipstrup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100101-41

Fredningsnr.
081315

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj i øst-vest. Ca. 18 m; fra østenden en 8 - 10 m. bred gravning. Siderne stærkt afgravede. I plantage.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj; nær Ø-V. paa en Banke, af samme Form, 50 M. l., 11-12 M. br. 1,5 M. h., hvortil Banken føjer mod V. 1,5 M., mod Ø. 2,5 M. Ca. 18 M. fra Højens Østende en 8-10 M. bred Gravning til Bunden. Foden staar med Skred og flade Gravninger (Randsten?) Beplantet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ø - V. Ca. 18 m. fra Østende en 8 - 10 m. bred Gravning. Siderne stærkt afgravede. I Plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langhøj i lysåben bøgeskov. Græsklædt til bar.