Buerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-22

Fredningsnr.
33226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/7 1887, skænket til fredning af greve Bernstoff til Kattrup. Afmærkn.: MS 1895, Løjtnant Lassen. Langdysse 20 x 6 m indenfor randstenene, idet højen dog går 2 m udenfor randstenene ved begge sider, 1-1,5 m høj. Kammer af bæresten og uden dæksten og rester af 2 andre kamre med henh. 2 og 1 sten. Randsten: SSØ 5, VNV 5, VSV 18, ØSØ 13. Matr.nr. 14: Langdysse i skel til matr.nr. 13 af Buerup, se dette.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 6 m. indenfor Randstenene idet Højen dog gaar 2 m. udenfor Randstenene ved begge Sider; 1-1 1/2 m. høj. Kammer af 3 Bæresten uden Dæksten og Rester af 2 andre Kamre med henh. 2 og 1 Sten. Randsten: SSØ. 5, VNV. 5, VSV. 18, ØSØ. 13.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Højen måler ca 2x30x14 m, indre mål (lidt større end tidl. beskr.). Ca 22x7 m. N-S'lig retning, med drejning NV-SØ. Der er rester fra 3 kamre. Mod S: Omtrent 1/3 fra S-enden findes 1 aflang bæresten på tværs af højens retning, længde ca 1,8 m. Den ligger i en lavning. Midt: Lidt Ø for midten anes 1 bæresten (= den vestlige), aflang, mål ca 1,5 m, ca 1 m mod Ø ligger 1 afvæltet, ret flad dæk?sten. Mod N: En 4 m fra N-enden 1 kammer i N-S'lig retning, aflangt med 2 lange bæresten mod Ø+V og 1 kort S. Ingen dæksten - 1 synlig tærskelsten. Indre mål ca 2x1 m. Hyld i kamret. Randsten velbevarede, flere væltede/sprængte. N 5, V 18, S 5, Ø 13. De største for enderne, rager ca 1,6 m op over højside = ca 1 m over højen. Græsset på højen er blevet lidt afsvedet ved sidste markafbrænding. Den ligger højt i terræn på kant af bakke, omtrent 70 m fra landevej. Mål: 3x30x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse m/3 kamre, ret højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Markant langdysse, der kan ses fra landevejen.


Billeder

Herredstegninger