Ullerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-16

Fredningsnr.
33224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1892, hofjægermester E.F.G.H greve Bernstorff til Kattrup. Afmærkn.: MS 1895, ved avlsforvalter Jørgensen, Kattrup. Sammenskredet dyssekammer, 5 bæresten og 1 dæksten på top- pen af høj bakke. Restaureret 1942 af Raklev.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer. Fredlyst ved Declaration af 13/10 1892. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer, 5 Bæresten og 1 Dæksten; paa Toppen af høj Bakke. Bør restaureres.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler nu 1x6,5x6,5 m. Kamret er polygonalt med 5 bæresten, indre 1,5x1,2 med den østlige sten noget indskredet, ingen indgang. Stor dæksten, der rager ca 2,2 m op over højen. I kamret og på højen er en del marksten. Den ligger højt i terræn på kant af bakke, ca 75 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekamret på bakke, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)