Løgtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-17

Fredningsnr.
33225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 1,5 x 10 m. Kammer af 3 bæresten med afvæltet dæksten. Tæt bevokset med brombær og hyld.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Af det oprindelig polygone Gravkammer Staar nu kun 2 Stene paa deres oprindelige Plads. Flere andre Stene, der muligvis have hørt til Kammeret, ligge omvæltede på den omgivende Jordøi, den er 4-5' høi og c. 30'i Diameter. Mod Ø. og S. Ses nogle Randstene (?). Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 1/2 x 10 m.; Kammer af 3 Bæresten med afvæltet Dæksten. Tæt bevokset med Brombær og Hyld.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Dyssen måler ca 1,5x10x10 m, med god pløjeafstand. Afgrænsningen diffus p.g.a. tæt bevoksning (med brombærkrat, vildrose, hyldebuske). Ingen synlig fredningssten. Der findes et aflangt kammer? i NV-SØ'lig retning, med 3 "mindre" bæresten, ingen mod SØ, hvor der ligger den afvæltede dæksten. Stenene rager ca 0,5 m op over højen. Indre mål ca 1,6x0,7 m? Mod N ved højfod findes en mindre stendynge. Kunne ved pleje blive **. Den findes højt i terræn på en mindre bakketop, ca 10 m fra landevej. Mål: 2x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)