Selehausdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-18

Fredningsnr.
33228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. med noget udhulet top; et par randsten ses. Slåenkrat.
Undersøgelsehistorie  (8)
1838 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1838 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af høj med megalit udgravet af Herbst.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi, nu 6'-7' i Diameter. Dens midterste Deel er fuldstændig bortgravet. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m., med noget udhulet Top; et Par Randsten ses. Slaaenkrat.

1951 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Slibesten. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 1,7x18x16 m i Ø-V'lig retning, formen skyldes sikkert ældre afpløjning/erosion. Den er mindre end tidligere beskrevet, ser ikke ud til af være afpløjet i nyere tid. Den er tæt tilvokset med krat, kan dog godt komme op på den. Der findes en større ældre afgravning på toppen, mål ca 4x3 m i N-S'lig retning, dybde 0,7 m (tilgroet/uden vegetation under buskads). I vestsiden af fordybningen ses en større sten, antagelig fra grav. Den ligger ca 100 m fra landevej, på skråning ned mod Tissø. Mål: 1,7x18x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj på skråning ned mod Tissø, ret tilgroet. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Overgroet høj.

Litteraturhenvisninger  (0)