Selchausdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-19

Fredningsnr.
33229

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/12 1930, godsejer G.S. Voigt til Selschausdal. Fredningen tiltrådt af forpagter Otto Wester. Afmærkn.: MS 1931, H.C. Broholm. Jættestue, opr. dobbelt, men det ene kammer fjernet på 2 bæresten nær; det andet kammer ligger frit og åbent, 6 x 3 m af 11 bæresten og 4 gangsten.
Undersøgelsehistorie  (14)
1838 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalderfund.

1838 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1838 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skjellet mellem Lundemarken og Mellemmarken. En nu ganske overpløjet Jordhøi. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1930 Geologisk analyse, stenarter
Geologisk Museum

1930 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 10/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal udgravning
Journal nr.: 10/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af dobbeltjættestue udgravet 1930.

1930 Analyser af materiale
Geologisk Museum

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, opr. dobbelt, men det ene Kammer fjærnet paa 2 Bæresten nær; det andet Kammer ligger frit og aabent, 6 x 3 m., af 11 Bæresten og 4 Gangsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Journal nr.: 30/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen ved Selchausdal: Flintkile 4 1/2"l., Smalmejsel, Flække. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Højen måler nu 0,8 x 9 x 7 m i N-S'lig retning. Det har været en dobbeltjættestue, hvor der kun er 2 bæresten af det N-lige kammer. Det sydlige består af 11 bæresten og 2 sæt gangsten, ingen dæksten. Mellem de 2 kamre findes 1 smal vægsten. På højen og i kamret findes en del marksten og stenstykker, fleste af ældre dato. Der vokser et mindre løvtræ ved indgangen, ellers græsser. Højen har tidligere været hegnet med pigtråd, nu sporadiske rester deraf. Kamret måler indvendigt 2 x 5 m, og stenene rager ca 0,8 m op over højen. Gangen måler ca 2 m. Ældre telegraflinie ca 50 m V for jættestuen, og der er pløjet lidt af højfod. Ejer: 3322-60 (var ikke på stedet for tiden). Jættestuen ligger højt i terræn, ca 175 m fra landevej. Mål: 1,6x9x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue (dæksten mangler) - kamret tydeligt, højt i terræn ved bakkehæld mod V og SV. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Selchausdal; stenalder; 33/30; A36275-307.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)