Vakkerdysse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-20

Fredningsnr.
33227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/8 1892, godsejer Chr. Selchau til Selchausdal. Afmærkn.: MS 1895. Løjtnant Lassen. Vakkerdysse, dyssekammer af 3 bæresten, hvoraf den ene væl- tet ind, og 1 dæksten. Lille høj 6 x 1 m. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et frit Staaende Gravkammer. Bevoksning: 1999: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vakkerdysse", Dyssekammer af 3 Bæresten, hvoraf den ene væltet ind, og 1 Dæksten. Lille Høj, 6 x 1 m. Tjørnekrat.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dyssekammer som kan ses fra landevejen.