Katterup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-23

Fredningsnr.
33221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1892. hofjægermester E.F.G.H. greve Bernstorff til Kattrup. Afmærkn.: MS 1895, avlsforvalter Jørgensen, Kattrup. Langdysse 22 x 6 x 2 m. 2 kamre, det sydøstlige med 4 bære- sten og dæksten, hvoraf et stykke bortsprængt, af det andet ses kun dækstenene. Randsten: SØ 6, SV 8, NV 3, NØ 9. Tæt krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 6 m., 2 m. høj; 2 Kamre, det sydøstlige med 4 Bæresten og Dæksten, hvoraf et Stykke bortsprængt; af det andet ses kun Dækstenen. Randsten: SØ. 6, SV. 8, NV. 3, NØ. 9. Tæt Krat.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den er kun set på afstand, da den findes på indhegnet mark (m/kikkert). Set fra S ved Torsøhus (ingen hjemme), markveje mod Ø+V var for mudrede. Dyssen var meget tilgroet med tæt krat, hvor der kunne skimtes randsten, så ikke ud til at være afpløjet. De angivne mål, efter kart. kort. Jeg havde ikke kort N for dyssen. Den ligger ca 250 m fra markveje (privat) og 750 m fra landevej? På skråning ned mod bæk mod S. Dysse? omtrent 300 m mod ØSØ. Her findes en aflang højning i N-S'lig retning, hvor der ses en del sten, ellers bevokset med krat og løvtræer. Kun betragtet på afstand fra S. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på skråning ned mod ådal. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)