Graadysse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-27

Fredningsnr.
322215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Graadysse, dyssekammer af 4 bæresten og en lav tærskelsten og nedkastet dæksten. Lille høj, 1 x 8 m med tæt tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Graadysse", et fritstaaende Gravkammer, bestaaende af 6 Bærestene: Dækstenen mangler. Kammerets Form er polygon, dets største længde ligger i Retn. VNV-ØSØ og udgjør 8'. Dets Høide har været ca. 5'. Jordforhøjningen er 60' i diameter og 4' høi. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Graadysse", Dyssekammer af 4 Bæresten og en lav Tærskelsten og nedskredet Dæksten; lille Høj, 1 x 8 m., med tæt Tjørnekrat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Graadysse". Dyssekammer i høj, 2,9 x 12,0 x 11,0 m. Høj, 1,6 m. høj. Beliggende på højdedrag. 4 bæresten. Dæksten faldet ned. Dyssen tæt bevokset med tjørnekrat. Gamle bunker af marksten, der nu er dækket af krattet - ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** I ryddet tilstand vil dyssen have en særlig landskabelig virkning fra landevejen. Fra "Graadysse" er der flot udsigt over Åmosen. Adgang ad skel. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pænt dyssekammer på høj, med flot udsigt