Hallebyore
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-28

Fredningsnr.
322216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/10 1892, hofjægermester E.F.G.H. greve Bernstorff til Kattrup. Jættestuekammer, 10 x 2 m. 13 bæresten; nordenden i sten- dige. Dæksten sprængt. Ingen høj.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Gangbygning. Kammeret, hvis Længderetning er N-S er ganske ødelagte ved den nordre ende, hvorfor dets længde ei kunde maales. Breden er indtil 7'. Af den søndre Ende laa endnu to Stene, af vestre side 6, af østre 6. c. 10' fra den søndre Ende udgaar mod Ø. en af 9 Stene bestaaende, 18'lang, 2 1/4' bred gang. I en Afstand af c. 9' fra denne saaes spor af en anden i samme Retning udgaaende, aldeles ødelagt Gang.- Dækstene mangle fuldstændig: talrige større og mindre Stene ligge ophobede i Kammeret. Jordforhøjningen er bortgravet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1905 Privat udgravning
Journal nr.: 320/05
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af dobbeltjættestue udgravet.

1905 Museal udgravning
Journal nr.: 320/05
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Genstand givet til museum
Journal nr.: 164/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Privat opsamling
Journal nr.: 164/23
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuekammer, 1,2 x 1,0 x 8,0 m., hvis N-ende er beliggende i stendige. Ganske lav højrest (0,5 m.). 13 bæresten i nogen uorden. Overliggeren sprængt og stumperne væltet ned mellem bærestenene. Mod Ø ses gangen bestående af 8 mindre sten. I en radius af 5 m. ses flere store sten. Jættestuetomten ligger i nytilplantet granskov. Træerne plantet helt op til anlægget. Aftalt med Skovfoged Peter Buck, Edelsminde at fortidsmindet afgrænses. Træerne vil derefter i en 5 m. zone rundt om afgrænsningen blive fjernet inden nytår (af hensyn til juletræssalget). 06.06.1983: 4 træpæle banket ned omkring tomten for at afgrænse denne. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)