Hallebyore
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-30

Fredningsnr.
322212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 4 bæresten, hvoraf kun de to på plads og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer af rectangulær Form, bestaaende af 4 Sidestene og en Overligger. Det har været 5' langt, 2' bredt 2 1/2' høit. Længderetningen er NV-SØ. Nu ere den NV Sidesten og den SØ Endesten bortvæltede og Overliggeren nedgleden mod NØ. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, af 4 Bæresten, hvoraf kun de to paa Plads, og 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. 3 bæresten. 1 overligger på plads. Omkring dyssen mange hånd- til hovedstore sten. Ca. 3 m. S for dyssen ses i skovbunden en stor sten - den 4. bæresten? ** Seværdighedsforklaring ** Pænt dyssekammer beliggende nær skovvej. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pænt dyssekammer, som kan ses fra skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)