Hallebyore
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-31

Fredningsnr.
322213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 7 x 7 m, uden høj, med dyssekammer, hvoraf kun 1 bæresten og den kløvede dæksten ses. 22 små randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer af firsidet Form, i Retn. NV-SØ. Dækstenen hviler endu på sin oprindelige Plads,men er kløvet tværs over. Kammeret er 5' langt, 2 1/2' bredt, 1 1/2' høit. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 7 x 7 m., uden Høj, med Dyssekammer, hvoraf kun 1 Bæresten og den kløvede Dæksten ses; 22 smaa Randsten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret dysse uden høj, 1,0 x 8,0 x 7,0 m. Kammeret: 5 bæresten. Overligger på plads, selv om den er kløvet. Omkring kammeret: 18 randsten + 3 der er væltet uden for kredsen. Indenfor randstenskæden ses pakning af hånd- til hovedstore sten. Disse ligger også spredt udenfor randstenskæden mod N. ** Seværdighedsforklaring ** Fint eksempel på runddysse. Beliggende tæt ved skovvej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Runddysse med randsten, som kan ses fra skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)