Hallebyore

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-38

Fredningsnr.
322214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af dysse; rester af 2 kamre(?). Af det ene er 2 bære- sten, af det andet 2 bæresten(?) og dækstenen bevaret. Høj- resten 6 x 6 m, 1 m høj. 1 større træ.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Randstenene ere blevne indvæltede paa den stærkt afgravede Jordforhøining og sammenblandede med Kammerstene, saa at en opmaaling er umulig. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dysse; Rester af 2 Kamre (?); af det ene er 2 Bæresten, af det andet 2 Bæresten (?) og Dækstenen bevaret. Højresten 6 x 6 m., 1 m. høj. 1 større Træ.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalit i høj, 1,8 x 7,5 x 6,0 m. Høj, 0,6 m. høj. I S-siden ses 3 bæresten + 1 sten i toppen af højen. I Ø-siden ses endnu 3 sten. Mod N ses overligger på 2 bæresten. Pløjet for tæt på mod N. Højen er begyndt at danne sokkel og lidt af højfylden skredet ud. Inden besigtigelsen talte jeg med ejeren og aftalte, at jeg skulle vende tilbage, hvis der var skader. Ejeren svarede/åbnede ikke, da jeg vendte tilbage, hvorfor skaden ikke blev påtalt på stedet. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.