Ørnebjerg
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-42

Fredningsnr.
33223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: fredet ved D.G.U. Afmærkn.: 4 MS. Stenkreds af 50 sten, 10 m i diam. på toppen af høj bakke, Ørnebjerg, der ligger på et 6 ha. stort fredet areal; inden- for denne stenkreds ses to måske flere små stenkredse omkr. 3 m i diam.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds af 50 Sten, 10 m. i Diam., paa Toppen af høj Bakke, Ørnebjerg, der ligger paa et 6 ha stort fredet Areal; indenfor denne Stenkreds ses to, maaske flere smaa Stenkredse, omkr. 3 m. i Diam.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds. Den er kun set på afstand (da den findes i indhegning), set fra S m/kikkert. Ingen hjemme på gården mod SV. Kredsen ser ud til at bestå af ret store sten, flere udvæltede? findes på overdrev?, hvor der er græs, buske og mindre træer. Højt i terræn på Ørnebjerg. Den findes ca 220 m fra landevej. Mål: 0,5x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stenkreds på Ørnebjerg, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i naturområde med fin udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)