Frendved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-43

Fredningsnr.
332210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Runddysse, 1,5 x 10 m med jordfyldt kammer af 5 bæresten og 2 gangsten. Ingen dæk- eller randsten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 1/2 x 10 m., med jordfyldt Kammer af 5 Bæresten og 2 Gangsten; ingen Dæk- eller Randsten. Træbevokset i Skov.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Højen måler ca 1,5x10x10 m og bærestenene rager ca 0,2 m over terræn. Kamret ser ud til at være polygonalt med 5 bæresten og 2 gangsten, indre mål ca 1,3x1,3 m. Ingen dæksten, jordfyldt kammer. Det ligger ud til skovbryn og er bevokset med græs i ældre bøgeskovsområde. Enkelt løvtræ på højen mod V. . Den ligger ca 220 m fra grusvej og 350 m fra landevej i et skrånende terræn. Jeg henvendte mog ved skovriderboligen, men traf ingen hjemme. Mål: 1,7x10x10 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.