Gaardhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-1

Fredningsnr.
342123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gaardhøj, 2 x 13 m. Stejlt afgravet, navnlig nordside. Her er tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høit Terrain ligger en stærkt afgravet Høi, "Gaardhøi" kaldet; af Mellemstørrelse. Fredlyst af Generalstaben. I en Indberetning af Proprietair van Deurs til Bødstrupgaard om Oldtidsminder i Drøsselbjerg Sogn, 1851 (Nationalmuseets Archiv) nævnes, at "Gaardhøi" da ved Foden var omsat med Randsten. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gaardhøj", 2 x 13 m.; stærkt afgravet, navnlig Nordsiden; her en Tjørn.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gaardhøj. Den måler ca. 2,5 x 18 x 10 m i Ø-V'lig retning. Siderne er ret stejle flere steder, og mod NØ ses 2 randsten over hinanden. Toppen er ret flad, og i midten findes en mindre, tilgroet sænkning. På toppen er 1 lille kantet granitsten, afknækket, fragment af fredningssten ? Den er bevokset med græs og mindre planter samt enkelt lille tjørnebusk mod N. Den findes højt i terræn, ca. 10 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)