Bavnen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-4

Fredningsnr.
35211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1920, 2 m omkring stenen. (G.I.). Dekl. tingl. 10/11 1941. Baunen, stor høj, 6 x 28 m fra SØ og NØ mindre indgravnin- er; overfladen noget ujævn. På toppen Geodætisk Instituts sten. Vid udsigt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høitliggende Terrain, i Nærheden af foregaaende Mindesmærke [sb.3], findes en meget anselig Høi, "Bavnen", ca. 20' høi, 85' i Tværm; to større Indgravninger i Høien fra SØ og SV. Ogsaa denne Høi siges (van Deurs) at have haft Randsten. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunen", stor Høj, 6 x 28 m.; fra SØ. og NØ. mindre Indgravninger; Overfladen noget ujævn. Paa Toppen Geodætisk Instituts Sten. Vid Udsigt.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1491/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1491/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnen". Stor høj med flad top. I SØ en gammel indgravning fra top til fod. Mindre indgravning (også gammel) mod NØ. Ret stejle sider. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, sikkert med vid udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger landskabeligt flot.

Litteraturhenvisninger  (0)