Bavnen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-4

Fredningsnr.
35211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/7 1920, 2 m omkring stenen. (G.I.). Dekl. tingl. 10/11 1941. Baunen, stor høj, 6 x 28 m fra SØ og NØ mindre indgravnin- er; overfladen noget ujævn. På toppen Geodætisk Instituts sten. Vid udsigt.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høitliggende Terrain, i Nærheden af foregaaende Mindesmærke [sb.3], findes en meget anselig Høi, "Bavnen", ca. 20' høi, 85' i Tværm; to større Indgravninger i Høien fra SØ og SV. Ogsaa denne Høi siges (van Deurs) at have haft Randsten. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunen", stor Høj, 6 x 28 m.; fra SØ. og NØ. mindre Indgravninger; Overfladen noget ujævn. Paa Toppen Geodætisk Instituts Sten. Vid Udsigt.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnen". Stor høj med flad top. I SØ en gammel indgravning fra top til fod. Mindre indgravning (også gammel) mod NØ. Ret stejle sider. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, sikkert med vid udsigt. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger landskabeligt flot.