Vættehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-7

Fredningsnr.
35212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Vættehøj, 20 x 11 x 2 m. Nordlige del stærkt afgravet; en- kelte træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, "Vættehøi", ca. 7' høi og ca. 65' i Tværm.; den nordre Del er stærkt afgravet, den søndre noget svagere. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vættehøj", 20 x 11 m., 2 m. høj; nordl. Del stærkt afgravet; enkelte Træer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Vætterhøj". Høj, 2,0 x 22,0 x 14,0 m., N-siden stejlt afgravet i gammel tid. Ejeren pløjer på sten, der må være fodkæden, i en bue op til 5 m. fra den afgravede side. Også de andre sider afgravet, men i mindre grad. S og Ø for højen en bevoksning af roser og lign. plantet før 1967. Lavningen NV for højen hedder "Vettermosen". Her bor der en so med gloende øjne. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)