Gniderøglsdyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-14

Fredningsnr.
342118

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1892, gårdmand Jens Peder Christensen. Dipl. Afmærkn.: MS 1895, ved løjtnant Lassen. Langdysse 25 x 8 m. Randsten: N 20, S 18, Ø 6, V 5. 1 kam- mer uden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret Langdysse, 76' lang i Retn. ØNØ-VSV, 24' bred. 26' fra dyssens VSV Ende findes et udgravet, firsidet gravkammer, ca. 4' langt, 2'4" bredt, med samme længderetning som Dyssen. 14' fra den ØNØ Ende rager en Sten lidt op over Jordoverfladen; muligvis hidrører den fra et andet Kammer. Af randsten findes for den nordre Side 20, for den søndre 18 (deraf 4 væltede), for den østre Ende 6 og for den vestre 5 (deraf 3 væltede); aller ere de forholdsvis smaa, men staa meget regelmæssigt. (I en Beretning i Nationalmuseets Archiv kaldes denne Dysse "Gniderøglsdyssen". Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 8 m.; Randsten: N. 20, S. 18, Ø. 6, V. 5. 1 Kammer uden Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,3 x 28 x 10 m, Ø-V. Den måler ca. 1 x 28 x 10 m, med mål 25 x 8 m indenfor randstenene. Randstenene ser ud til at være tilstede, dog ret tilgroede, rager ca. 0,3 m op. Omtrent fra midten og 4 m mod V er en større lav fordybning i højens S-side, nu tilgroet. Ældre kreaturskade ? I V-siden af denne lavning ses 1 større stenstykke. Kamret må være tilgroet - intet tegn på hærværk. Højen er bevokset med 2 mindre træer og 1 busk, ellers græs, planter og brombær. Den findes i ret jævnt terræn, ca. 270 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)