Topshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-16

Fredningsnr.
342122

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tophøj, 4,5 x 22 m med sneglegang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1809 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1809 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Tophøis Mark). En i Toppen noget affladet Høi, "Topshøi" kaldet, 16' høi, 80' i Tværmaal; to svagt indskaarne Afsatser løber rundt om Høien.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tophøj", 4 1/2 x 22 m., med Sneglegang.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tophøj. Den måler ca. 4,5 x 22 x 22 m med en lidt uregelmæssig højside, antagelig efter ældre sneglegang. Toppen er ret flad, hvor der er en tilgroet sænkning. Mod N findes der måske 1 randsten. Den er bevokset med 1 busk (tjørn), planter og brændenælder, og der er trampet en sti i vegetationen fra S. Den findes højt i terræn, ca. 5 m fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret velbevaret høj, ud til landevej.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)