Bavnehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-22

Fredningsnr.
342121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Baunehøj, 5,5 x 25 m enkelte tjørnebuske.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Bavnemarken) En særdeles velbevaret Høi, "Bavnehøi" kaldet, 17' høi, 80' i Tværm. Smaa Randsten ere synlige flere Steder ved Høiens Fod. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj", 5 1/2 x 25 m.; enkelte Tjørnebuske.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Den måler ca. 5,5 x 25 x 25 m, lidt uregelmæssigt hvælvede steder p.g.a. gamle afgravninger/kreaturskader, særligt fra toppen og ned ad siden mod S. Toppen er ret lille, og heri ses flere rævegrave. Ret tæt tilvokset med buske og små planter og brændenælder. Randstenskæden ses flere steder, især mod S. Der ligger en del kvas på højsiderne. Den findes højt i terræn i et åbent landskab, ca. 500 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Større høj, ret velbevaret, i åbent landskab (nær lang- dysse). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)