Mullerup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-69

Fredningsnr.
342119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Kulturlag, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 3951 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 6401 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dipl. Et areal 35 x 30 m omfattende den i 1900 undersøgte stenal- ders boplads i Mullerup mose. På stedet er rejst en minde- sten.
Undersøgelsehistorie  (31)
1900 Privat opsamling
Journal nr.: 242/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1900 Genstand givet til museum
Journal nr.: 242/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal udgravning
Journal nr.: 242/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Se Gierslev s. sb.nr. 16.

1902 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Privat opsamling
Journal nr.: 201/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 201/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Genstand givet til museum
Journal nr.: 730/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Privat opsamling
Journal nr.: 730/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Genstand givet til museum
Journal nr.: 247/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Privat opsamling
Journal nr.: 247/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Privat opsamling
Journal nr.: 784/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Genstand givet til museum
Journal nr.: 784/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 35 x 30 m., omfattende den i 1900 undersøgte Stenalders Boplads i Mullerup Mose. Paa Stedet er rejst en Mindesten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Botanisk analyse
Journal nr.: A-5507
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 457/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Analyser af materiale
Journal nr.: A-5507
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1969 Privat udgravning
Journal nr.: 457/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Museal prøvegravning
Journal nr.: 457/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En genundersøgelse af den klassiske Maglemose-lokalitet ved anlæggelse af 5 prøvehuller.

1982 Privat udgravning
Journal nr.: 4700/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintgenstande, forarbejdet ben, knogler samt andet organisk materiale opsamlet og udgravet af E. Westerby.

1982 Genstand givet til museum
Journal nr.: 4700/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1984 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1984 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredet areal i Mullerup mose. Mindestenen findes på et ugræsset område (indhegnet). Der står en stol ved stenen og 1 cementrør, og der er plantet graner 1 - 5 m fra den, alder ca. 6-7 år ? Der ligger desuden nogle kornneg, muligvis til vildt. En gammel harve findes ca. 10 m N for stenen, og et bælte ca. 6 m Ø for stenen er pløjet, stadig uden vegetation. Omtrent 50 m mod NØ er der lagt halm, grene, enkelte cement- materialer og plasticstykker i en dynge ca. 10 x 5 x 2 m. Der ses 1 større sten ca. 50 m mod SSV. Hvis det fredede areal findes omkring denne sten, er der ingen beskadigelser! (Placeret i græsset engområde). Den findes på mindre holm i engdrag, i ret fladt terræn, ca. 500 m fra grusvej og 800 m fra landevej. Sten-indskrift : Bag Fyrrens gem / laa bentids hjem / ved søens vand / end vidner ben / og flækkesten / om oldtids mand. Sagsbehandlerkommentar : Der er TO mindestene. Det fredede areal findes omkring den sydlige sten. Her er intet at bemærke. Se notat i sag F53-1372. Sagen afsluttet. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevarede engarealer, i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1984 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

2003 Kulstof 14 datering
Kalundborg Museum
Menneskeknogle fra Sarauw's udgravning år 1900. Venstre lårben. d15N 10,31, d13C -18,31

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
A. Fischer, J. Olsen, M. Richards, J. Heinemeier, Á. E. Sveinbjörnsdóttir, P. Bennike
Coast-inland mobility and diet in the danish mesolithic and neolithic : evidence from stable isotope values of humans and dogs
2007