Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030204-7

Fredningsnr.
34222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Baunehøj, 2 x 18 m. Østsiden stejlt afgravet, også nordsi- den noget afgravet. Mod S og V er foden bortskåret. Beplan- tet med mirabeller.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig Høi, "Baunehøi" kaldet, 14' høi, 85' i Tværm. Affladt og svagt nedgravet i Toppen, samt med smaa Gravninger i den nordre Side. Forgjæves Fredningsforsøg. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 602/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 602/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj", 2 x 18 m.; Østsiden stejlt afgravet, også Nordsiden noget afgravet. Mod S. og V. er Foden beskaaret. Beplantet med Mirabeller.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj", 2,5 x 22 x 16 m. Nordsiden og især østsiden stejlt afgravet i gammel tid. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)