Baunehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030204-7

Fredningsnr.
34222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Baunehøj, 2 x 18 m. Østsiden stejlt afgravet, også nordsi- den noget afgravet. Mod S og V er foden bortskåret. Beplan- tet med mirabeller.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig Høi, "Baunehøi" kaldet, 14' høi, 85' i Tværm. Affladt og svagt nedgravet i Toppen, samt med smaa Gravninger i den nordre Side. Forgjæves Fredningsforsøg. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj", 2 x 18 m.; Østsiden stejlt afgravet, også Nordsiden noget afgravet. Mod S. og V. er Foden beskaaret. Beplantet med Mirabeller.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj", 2,5 x 22 x 16 m. Nordsiden og især østsiden stejlt afgravet i gammel tid. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.