Vester Brønderslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100101-66

Fredningsnr.
08131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 23/7 1896 (Gdr. Chr. Jørgensen). Diplom. MS (1900, Skjoldborg) Høj, 3,5 x 22 m. I toppen og mod N bred sænkning.Siderne af- gravede. Græs og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 8' h; i Midten en Gravning.

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,4 x 22 M. Foden afgravet. I hele Toppen og mod Vest en bred Sænkning, 1 M. dyb, 7-8 M. br. I søndre Side en flad Lavning. Mærkesten i Sø.; fredlyst!!

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 22 m. I Toppen og mod N bred Sænkning. Siderne afgravede. Græs- og lyngklædt i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet. Begyndende tilgroning i løvkrat. Pløjet helt ind til højfod mod V.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i hestefold.

Litteraturhenvisninger  (0)