Thorshøj

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100101-72

Fredningsnr.
08139

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Nordøstlige halvdel af "Thorshøj", ca. 3,5 x 30 m. Sydlige del fjenet. Store afgravninger. Vandbeholder af cement i toppen. I skel. Vester Hedegåård, Thorsmark m.m., matr.nr. 2g Sydvestlige halvdel af "Thorshøj" i skel til matr.nr. 3dz og 3f (på et kort) se dette.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 55' i Diam. 12' h; fra Midten en Udkastning mod N.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj". 3,5 M. h., 30 M. br. Toppen bredt affladet, med Kant som et Dige. Mod Sø og henimod Centret en udv. smal, indv. 6 M. br. Gravning, udv. til Bund, indv. 1,5 M. d. Paa Toppen ligger nogle, ca 1/2 M. store Sten; fra N. Side en større Indgravning. Centret antagelig i Behold. - I den sydøstre Side er fundet en Bronzedolk, der fra Hjørring Museum overgik til Nationalmuseet; det fandtes mod Sø, men nærmere kunde ikke opgives. Østlig i Toppen er fundet et Lerkar med brændte Ben.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj", 3 1/2 x 30 m. Sydlige Del fjernet. Store Afgravninger. Vandbeholder af Cement i Toppen.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 72 blev i 1939 erklæret ikke-fredningsværdig, men senere fredet. Hvornår vides ikke.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj ved cykelsti i kan af parcelhuskvarter. Jernrørschikaner opsat i højfod/op af højside mod N og S. Græsklædt med krat. Bør plejes. Tillige opsat bænk op af højside mod N.