Kongehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030205-8

Fredningsnr.
34229

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1914, godsejer Carl Lawaets til Kallundborg Slots Ladegaard. Kongehøj, 41 x 31 x 4,5 m. Sydfor en tilgroet indgravning til midten. Overfladen ujævn, med gange. Spredte træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Løvegaard). "Kongehøi", en stærkt beplantet Jordhøi, c. 15' høi; Høiens Fod er firkantet afgravet, hvorfor Tvermaalet varierer mellem 95' og 132'. Ved at foretage en Indgravning i den sydøstre Side ved Toppen er man stødt paa Urner med brændte Been. (Mundtlig Meddelelse.). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongehøj", 41 x 31 m., 4 1/2 m. høj; Sydfra en tilgroet Indgravning til Midten; Overfladen ujævn, med Gange, Spredte Træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kongehøj", 4 x 30 m. Mod syd en gammel, tilgroet indgravning fra fod til top. I syd og vest rævegange, foret med cementrør (ikke friske). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)