Løve
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030205-13

Fredningsnr.
34228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Midtpartiet af en høj, 2,5 x 9 m. Ret stejl med tilgroede sider.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Jordhøi, 8' høi og ca. 80' i Diameter. Den nordre og østre Side ere fuldstændig bortgravede. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midterpartiet af en Høj, 2 1/2 x 9 m.; ret stejle, men tilgroede Sider.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Midterpartiet af en høj, 2,3 x 10 m, stærkt afgravet fra alle sider i gammel tid. I toppen er nedbanket et jernrør, der ser ud til at have stået der længe. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)