Gjørløv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030206-5

Fredningsnr.
33217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Østlige del af et jættestuekammer, 4 x 3 m af 7 bæresten og 1 nedstyrtet dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1885 Diverse råstofgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Diverse råstofgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Gangbygning. Jordhøi og Gang mangle fuldstændig, og tilbage staar kun Kammerets ene Ende, bestaaende af 8 Stene i Retn. SSV-NNØ. Breden er 6', Høiden varierer fra 3' til 4 1/2', Længden ubestemmelig. Monumentet ligger paa Toppen af en flad Banke. Herfra Skriver sig Steenaldersfundet Mus. Nr. A 6465- 67, A 6454- 56. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østlige Del af et Jættestuekammer, 4 x 3 m., af 7 Bæresten og en nedstyrtet Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østlige del af et jættestuekammer. 7 bæresten og 1 nedstyrtet dæksten er bevaret. Jættestuen er omgivet af et firkantet stykke med græs, der måler 9x5 m. Ældre dynge med marksten. Dette er ikke påtalt. Mål: 1,4x7x4,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Kan ses fra vejen, ligger ca 30 meter herfra. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Bør plejes.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)