Tornhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030206-10

Fredningsnr.
33218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tornhøj, 5 x 22 m. beplantet. Gang rundt omkring.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Jordhøi, noget affladet i Toppen og i nyere Tid beplantet. C. 15' høi, 70' i Diameter. En mindre Bortgravning sees ved Høiens Fod mod SV. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tornhøj", 5 x 22 m. beplantet; Gang rundt omkring.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tornhøj. Anselig høj, stor jævn kuplet. Gang er slidt rundt om højens top. Rævegrave ses flere steder i højen. Umiddelbart syd for toppen ses mindre krater foranlediget af ræve. Mål: 5x24x22 m. ** Seværdighedsforklaring ** Flot høj, der tydligt ses fra landevej. 50-75 m fra landevej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj tæt på landevej.

Litteraturhenvisninger  (0)