Byhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030206-15

Fredningsnr.
342125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Byhøj, 3 x 17 m. Vestsiden stærkt afgravet (ca. 1/3 af højen); foden noget afskåret.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvdelen af en oprindelig rund Jordhøi, 9' høi og omtr. 40' i Diameter. Foden er afgravet paa alle Sider. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Byhøj", 3 x 17 m.; Vestsiden stærkt afgravet (ca. 1/3 af Højen); Foden noget afskaaret.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Byhøj. Den måler ca. 3 x 17 x 12 m, retning N-S. Højen er noget uregelmæssig, med ældre, nu tilvoksede kreaturskader og en afgravet V-side, der nu er ret stejl, foden afskåret tidligere. Ingen nyere skader. Ret tæt bevokset. Den findes i højrække, ret højt i terræn, ca. 270 m fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i højrække, i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.