Stjodshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030206-17

Fredningsnr.
342124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, hvoraf ca. 1/3 mod N er afgravet og står ret stejlt, men tilgroet. 5,5 x 35 m. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Jordhøi, 20' høi, 100' i Diameter. Den er stærkt beplantet i nyere Tid og synes oprindelig at have været endeel større. Toppen er noget affladet. - I Overfladen af denne Høi gjordes Jernaldersfundet Mus.Nr. C 5722. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, hvoraf ca. 1/3 mod Nord er afgravet og staar ret stejlt, men tilgroet; 5 1/2 x 35 m. Beplantet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Stjodshøj". Den måler ca. 7 x 35 x 30 m i Ø-V'lig retning. Den er meget stor med en lille, ret flad top. Der er skåret ca. 1/3 af N-siden, samt der er ret stejle sider mod Ø, S og V, hvor fod og en del af højsiden er afskåret. Der er lidt nedslidte stier op ad højsiden fra NØ og NV. Højen fremtræder noget kantet efter de ældre afgravninger. Den indgår i højgruppe (flere overpløjede kan stadig ses) - højt i terræn. Ud til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i højrække, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot stor høj, der kan opleves fra landevejen.

Litteraturhenvisninger  (0)