Amagergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030206-19

Fredningsnr.
342126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1931, gdr. Hans Peter Thomsen og hustru, Ama- gergaarden. Høj, 4 x 18 m. Foden lidt beskåret. Lidt nyplantning langs vestsiden
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret velbevaret rund Jordhøi, 12' høi, 70' i Diameter. To Skjeldiger løbe tæt op til dens v. og s. Side, hvorved dens Form er bleven noget forstyrret. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18 m.; Foden lidt beskaaret; lidt Nyplantning langs Vestsiden.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 4 x 18 x 18 m. Den er nogenlunde jævnt rundet, dog er foden noget afskåret, god pløjeafstand, 4-kantet ompløjet. Jævnt rundet top. Den er bevokset med løvtræer og græs, der er slået og afrevet. I højrække, højt i terræn. ca. 5 m fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, i højrække. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gravhøjen ligger tæt på landevejen. Del af højgruppe på tre,

Litteraturhenvisninger  (0)