Tjørnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-3

Fredningsnr.
342117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tjørnehøj", ca 0,7 m høj og 11 x 16 m stor. Mod SV ses 2 og mod NØ 4 større sten fra dyssekammer. Ved højfod ses i NV 3, i NØ 2 og i SØ 2 sten, hvoraf enkelte er randsten in situ. Højsiderne er afgravede, specielt i V.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En nu saa godt som helt sløifet Høi, "Tjørnehøi". Formentlig har den omsluttet en Gangbygning, hvoraf nu dog kun svage Spor ere tilbage. At dømme efter de enkelte store, paa Mindesmærket henliggende Sten maa Kamret have staaet i Retn. NNØ-SSV. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tjørnehøj", lille Højrest med spredte store Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest, "Tjørnehøj", 1,4 x 16 x 11 m. Kunne måske være langdysserest i NØ-SV'lig retning, mål ca. 0,7 x 16 x 11 m, med noget forstyrrede/nedtrampede sider (ældre dato). Mod SV ses 2 større sten - den ene en afvæltet dæksten ? Mod NØ ses 4 større sten - den ene en afvæltet dæksten, rager ca. 0,7 m op over højen. Mod NV ses 3 sten, mod NØ 2 og SØ 2 randsten ?, enkelte in situ, øvrige ikke. Desuden findes der enkelte marksten af ældre dato. Højoverfladen forholdsvis jævn - tilgroet lavning mod NØ. Bevokset med græs, planter og 1 lille busk, ca. 2 m fra vej, ret højt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssetomt på skråning. Bevoksning: 1984: Græs

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2979
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2979
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. "Tjørnehøj", ca. 0,7 m høj og 11 x 16 m stor. Mod SV ses 2 og mod NØ 4 større sten fra dyssekammer. Ved højfod ses i NV 3, i NØ 2 og i SØ 2 sten, hvoraf enkelte er randsten in situ. Højsiderne er afgravede, specielt i V.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)