Stubbedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-14

Fredningsnr.
34215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Skubbedysse. Dyssekammer af 2 bæresten og 1 dæksten, sammen- faldet så kun 1 bæresten er på plads; 1 m omkring kamret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et nu sammenskredet, fritstaaende Gravkammer, "Stubbedys", som efter Sigende oprindelig har hørt til en nu bortgravet, ca. 60' lang Langdysse (med Længderetn. ØSØ-VNV). Af Kamret, som ligger i Retn. ØSØ-VNV, findes de to Bæresten for Langsiderne og Overliggeren. Den nordre Sidesten, som er 5'8"lang og ca. 3' høi, staar paa sin Plads, den søndre Sidesten ligger indvæltet. Paa Oversiden af den 6' lange Dæksten findes i den ene Ende en Del skaalformede Fordybninger ["Skubbedysse"]. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skubbedysse", Dyssekammer af 2 Bæresten og 1 Dæksten, sammenfaldet, saa kun 1 Bæresten er paa Plads; 1 m. omkring Kamret.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skubbedysse, 1,7 x 23 x 8 m. På højrest, der er 4-kantet afpløjet, mål ca. 0,5 x 23 x 8 m i Ø-V'lig retning. Der ses hist og her stentoppe, nogle ret kantede efter sprængte sten, fra randsten, desuden en del marksten af ældre dato. Omtrent 3 m fra V-enden er kamret, der har 2 bæresten, aflange i Ø-V'lig retning, den nordlige in situ, den sydlige væltet, længde ca. 1,5 m. Lidt forskubbet dæksten med en del skåltegn, rager ca. 1,2 m op over højen. Bevokset med mindre løvtræer og krat samt brændenælder. Højen ser ud til at være afskåret lidt mod V, har måske været ca. 2 m længere, hvor der nu er et N-S-gående skeldige. Ingen nyere skader. Den findes højt i terræn nær skråning mod N, ca. 175 m fra markvej og 300 m fra landsby. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)