Baunehøi
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-4

Fredningsnr.
342112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/12 1923, Niels Sørensen som formynder for hans søn Poul Johannes Sørensen, Poulsensminde. Dipl.(lydende på gårdejerens og hans søns navn). Afmærkn.: MS 1925, G. Rosenberg. Baunehøj med jættestue. Højen 3 x 25 m noget flad, med af- pløjet fod. Kamret af 15 bæresten, 4 dæksten, gang af 12 bæresten, 5 dæksten. Kamret, 6,45 x 1,8 x 1,5 m.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En kun svagt overpløiet Høi, "Baunehøi", af anselig Størrelse, omsluttende en Gangbygning. Kamret, som er udgravet af Loddens nuværende Eier, ligger i Retningen Ø-V og siges at være ca. 30' langt, 8' bredt og 6' høit; i det fandtes foruden Menneskeben og nogle Lerkarskaar en Mængde Flintkiler og Smalmeisler (een Smalmeisel er Alt, hvad Eieren har tilbage af Fundet). Fra Kamret udgaar mod Syd en efter Sigende endnu ikke undersøgt Gang. Overfladen af een af Kamrets Dæksten, der alle findes paa Plads, tegner sig i høiens Top. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1923 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 243/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 243/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal udgravning
Journal nr.: 243/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 243/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 243/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Retablering af kammerets gulv på grund af voldsomme forstyrrelser efter rævegravninger. I fylden opsamledes enkelte oldsager.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj" med Jættestue. Højen 3 x 25 m., noget flad, med afpløjet Fod. Kamret af 15 Bæresten, 4 Dæksten. Gang af 12 Bæresten, 5 Dæksten. Kamret 6,45 x 1,80 m. 1,50 m. højt.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Jættestue, mål ca. 3 x 23 x 23 m, med jævnt rundet høj. Indgang mod SØ, den er ret tilgroet med mindre buskads, højen er bevokset med græsser og planter samt enkelte mindre buske. Der findes en gammel jernlåge ved indgangen, nu er jorden skredet ned, så lågen ikke kan åbnes, hindrer adgangen til kamret. Jættestuen ser intakt ud -ingen nyere skader. Den findes højt i terræn, ca. 250 m fra ringe markvej og 500 m fra landevej. Oplysninger om ejer på berejserskemaet. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue (Baunehøj), højt i terræn, nær langdysse. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-526
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuen var blevet kraftigt forstyrret af rævegravning. Jættestuens gangparti blev ryddet for krat og nedskreden fyld blev fjernet. Den opgravede fyld blev undersøgt for oldsager. Jættestuens underminerede bæresten blev pakket med sten og den opgravede fyld blev lagt tilbage hvor den var formodet at stamme fra. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj med fin udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)