Kirke-Helsinge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-6

Fredningsnr.
342115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse 20 x 6 x 1 m. Kammer, hvoraf ses 2 bæresten og en væltet dæksten. Randsten: N 3, Ø 2, S 8, V 5.
Undersøgelsehistorie

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I beretningen refereres oplysning om fund af bronzesværd ca. 40 år tidligere, ved afgravningen af højen. (Nu bortkommet).

1892 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 61' lang i Retn. Ø-V, 22' bred; Høiden kan ikke angives, da Jordhøien er stærkt afgravet paa flere Steder. 20' fra Dyssens vestre Ende findes et udgravet, firsidet Kammer, 4'2" langt, 3'7" bredt og 3'2" høit. Dette, hvis Længderetning falder sammen med Dyssens, er sat af 4 Sten, een for hver af de to Langsider, og een for hver af de to Ender; den østre Endesten er lidt lavere end de andre Kammersten. Den store, tagrygdannede Dæksten er efter Kamrets Udgravning paany henlagt over Kamret. Af Randsten, som alle ere smaa, findes for den nordre Side 5, for den søndre 11, for den vestre Ende 4 og for den østre Ende 1. Om fund i Kamret se Mus.nr. A 11380-90 og Indberetning i Nationalmuseets Archiv. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1892 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 6 m., 1 m. høj; Kammer, hvoraf ses 2 Bæresten og en væltet Dæksten. Randsten: N. 3, Ø. 2, S. 2, V. 5.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 24 x 10 m, Ø-V. Den måler ca. 1 x 24 x 10 m, ca. 20 x 6 m indenfor randstenene. Randsten : N 2, Ø 1, S 6, V 3 - øvrige er antagelig tilgroede. Omtrent 1/3 fra V-enden ses 2 aflange bæresten, til et aflangt kammer i højens retning, mål ca. 1,2 x 0,7 m - næsten tilgroet. Omtrent 1 m mod NØ ligger en afvæltet dæksten, der rager ca. 0,5 m op over højen. Højoverfladen ser ret jævn ud, god pløjeafstand. Den er ret tilgroet med planter og noget brombærkrat. Den findes i et åbent landskab, ca. 75 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.