Kirke-Helsinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-7

Fredningsnr.
342116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. I toppen en lavning. I den sydlige højside ses en sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav, flad Mark ligger en mindre Høi, 5' høi og 35' i Tværm. Høien omslutter en uudgravet Gangbygning, hvis Kammer ligger i Retn. ØNØ-VSV, og hvis Gang udgaar mod Syd. Dækstenen over Kamret, samt en Dæksten over Gangen vise sig i Høiens Overflade. Høien er ved Foden omsat med Randsten. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1 x 10 m.; Lavning i Top; enkelte spredte Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mindre høj, mål ca. 1 x 10 x 10 m med en lavning i toppen. Der ses en sten mod S på højside, fra forstyrret grav ? Bevokset med græsser, ret jævnt hvælvet. Findes ved skeldige. Den findes højt i terræn, omtrent 100 m fra markvej og 600 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj, højt i landskabet. Bevoksning: 1984: Græs

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2980
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. 1 x 10 m. I toppen en lavning. I den sydlige højside ses en sten. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2980
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)