Kirke-Helsinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-8

Fredningsnr.
342114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1895, ved løjtnant Madsen. Knækket 1932. Ny MS 1933 ved Rosenberg. Dyssekammer af 4 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer, nu bestaaende af 3 Bæresten, 4-5' langt i Retningen NV-SØ, 3'4" bredt og 3 1/2' høit; Indgang fra SØ. Paa Oversiden af den 6' lange Dæksten, der nu er væltet ned fra Bærestenene, men vil blive lagt paa Plads igjen, sees 7 skaalformede Fordybninger lige ved siden af hverandre. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, 2,6 x 7 x 4 m. Højrest måler ca. 0,4 x 7 x 4 m i N-S'lig retning. Kammer med 4 bæresten og 1 dæksten, indre mål ca. 1,7 x 1 m Ø-V og dækstenen rager ca. 2,2 m op over højen. Der findes enkelte spredte marksten, de fleste ret græsdækkede. Der findes et skeldige ca. 5 m mod V, høj placering i terræn, i et åbent landskab. Omtrent 325 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)