Sandhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-9

Fredningsnr.
342110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Dipl. Sandhøj, 27 x 18 x 4 m. Østsiden større udgravning. Foden firkantet afpløjet. Beplantet.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høit Terrain ligger en Høi, "Sandhøi" kaldet, 15' høi, 90' i Tværmaal. Stor Indgravning fra Øst omtrent ind til Høiens Midte. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sandhøj", 27 x 18 m., 4 m. høj; i Østsiden større Udgravning; Foden firkantet afpløjet. Beplantet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sandhøj. Højen måler ca. 4 x 27 x 18 m i N-S'lig retning med en ret stejlt afgravet Ø-side, men ellers tilsyneladende nogenlunde regelmæssigt hvælvet. Bevoksningen skjuler den lidt aflange form. Den findes højt i terræn, vidt udsyn, omtrent 175 m fra ringe markvej (nu ret pløret p.g.a. markarbejde) og 400 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

4146 oversigt