Kirke-Helsinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030209-10

Fredningsnr.
342111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse 10 x 8 x 1 m hvori 2 kamre, mod Ø et af 4 bæresten, mod V et af 2 sten, der dog næppe er på plads.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt forstyrret Langdysse, nu 55' lang i Retn. VNV-ØSØ, ca. 30' bred og 5' høi. Lige op til den nuværende ØSØ. Ende findes et udgravet, firsidet Kammer med samme Længderetning som Dyssen, sat af 4 Sten, af hvilke den ØSØ. Endesten er noget udvæltet, ligesom også Dækstenen er fjernet fra sin Plads og ligger itukløvet. Paa Dyssen findes henkastet en stor Mængde Sten, af hvilke adskillige utvivlsomt er Randsten, da saadanne nu ikke mere findes paa deres Plads. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 10 x 8 m., 1 m. høj, hvori 2 Kamre, mod Ø. et af 4 Bæresten, mod V. et af 2 Sten, der dog næppe er paa Plads.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,7 x 12 x 10 m, VNV-ØSØ. Den måler 1,5 x 12 x 10 m og har ret stejle sider, lidt større end tidligere beskrevet. I Ø-enden ses 2 aflange bæresten til et aflangt kammer i højens retning - ret fyldt med gamle marksten, mål ca. 1,5 x 0,4 m, ingen dæksten. Der ser ikke ud til at være fjernet sten. I V-enden ses 2 bæresten, antagelig forstyrret placering, fra kammer. Der findes en hel del marksten på højen, næsten tilgroede. Enkelte større stammer måske fra fjernede randsten. Højen er ret ujævn og på toppen bevokset med tjørnekrat. Stenene rager ca. 0,2 m op over højen. Der findes en del marksten på højen (fleste af ældre dato). Bad ejer (ny på stedet) om ikke at lægge flere sten på højen. Da højen er ret tilvokset, ses stenene ikke på afstand. Ejerens navn og adresse på berejserblanketten. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssetomt (tilgroet) på skråning. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)